Equip

L’equip humà d'ENGINYERIA DOSBES,S.L.P.,està format per professionals altament qualificats, en constant formació, plena dedicació, i també per professionals lliures amb els quals es porten a terme col.laboracions específiques per tal de donar un servei més ampli i integral als nostres clients:

Joan Boixader i Gonfaus – Enginyer Tècnic Industrial

Josep A. Benavides Peña - Enginyer Tècnic Industrial

Carles Trafí i Vilalta - Enginyer Tècnic Industrial

Joan Grandia Obradors - Enginyer Tècnic Industrial

Mercè Boixader i Gonfaus – Tècnic especialista en gestió comercial

Maria Coma i Torrescasana – Arquitecte tècnica

Ignasi Rafart i Pacuet – Enginyer Tècnic en Telecomunicacions (col·laborador)

Carles Otálora González – Arquitecte – DCE Disseny i Càlcul d’Estructures (col·laborador)