Història

ENGINYERIA DOSBES, S.L.P., és una empresa fundada l’any 1995 i constituïda a societat limitada l’any 1999, formada per dos socis fundadors ambdós Enginyers Tècnics Industrials, en Josep Antoni Benavides Peña, col.legiat núm. 9.625, i en Joan Boixader Gonfaus, col.legiat núm. 12.370
Amb el pas del temps ENGINYERIA DOSBES, S.L.P., s’ha convertit en una empresa capaç de donar solucions a les més variades demandes del sector industrial, residencial, comercial i d’obres públiques.
La situació de les nostres oficines ens permet abastar una àmplia zona de treball, des de l’àrea metropolitana fins a les comarques mes interiors, oferint els nostres serveis a qualsevol lloc de Catalunya.