Obres d’edificis d’habitatges realitzades

  • Des de l’any 2000, hem realitzat els projectes d’execució i legalització de les instal.lacions, llicència ambientals i projectes contra incendis, de més de 92 edificis d’habitatges, entre 8 i 50 vivendes cadascun, i locals per aparcaments privats de vehicles entre 8 i 60 places, promoguts per diferents promotors i arquitectes, i ubicats per tot Catalunya.