Principals obres d’edificis públics realitzades

 • COL·LEGI STA. TERESA DE JESÚS.- Projecte ampliació instal·lació elèctrica d’una escola, (1.400 m2), situada a Vilanova i la Geltrú. (anteriors a l’any 2002)

 • AJUNTAMENT DE VILADA. – Projecte de construcció d’una depuradora per l’entitat d’esbarjo Molí del Cavaller a la població de Vilada. (anteriors a l’any 2002).

 • BIBLIOTECA PUBLICA SANT FELIU DE SASERRA– Projecte executiu de les instal·lacions d’una biblioteca pública ubicada a la població de St. Feliu de Sasserra. (Any 2002).

 • I.E.S. BAGÀ – Projecte i direcció d’obra per la legalització de les instal·lacions elèctriques, veu i dades del institut amb una superfície construïda de 1164 m2, a la població de Bagà. (Any 2003).

 • AJUNTAMENT DE VILADA – Projecte per l’adequació i remodelació de la instal·lació elèctrica de la sala polivalent. (Any 2003).

 • GRUP MONLAU, S.A. 

 - Projecte d’execució i de la legalització de la instal·lació elèctrica, veu i dades,  d’un col·legi de 2.400 m2, ubicat al carrer mMonlau, 4, de la població de Barcelona. (Des l’any 2006 fins l’actualiat)

- Projecte executiu, direcció d’obra i legalització de l’ampliació del col·legi d’ensenyament secundari, ubicat al carrer Caracas de la ciutat de Barcelona. (des l’any 2009 fins l’actualitat)

 • AJUNTAMENT DE BERGA – Projecte legalització instal·lació elèctrica del Centre d’interpretació de la població de Berga. (Any 2007).

 • MONTCAU – LA MOLA – Projecte executiu i de legalització de la instal·lació elèctrica del col·legi ubicat a la població de Matadepera. (Any 2007).

 • AJUNTAMENT DE GÓSOL – Projecte legalització instal·lació elèctrica del CEIP Santa Margarida, de la població de Gósol. (Any 2007).

 • AJUNTAMENT D’AVIÀ – Projecte execució per l’adequació i legalització instal.lació climatització sala polivalent de la població d’Avià. (Any 2008)

 • AJUNTAMENT DE LA NOU DE BERGUEDÀ.- Projecte executiu i de legalització de les instal·lacions de la nova casa consistorial, consultori mèdic i local social de la població. (Any 2011)

 • FUNDACIÓ SALARICH CALDERER.- Projecte executiu i de legalització de les instal·lacions d’una residencia d’avis, amb una capacitat superior a 50 places, ubicada a la població de Bagà. (Any 2011)

 • AJUNTAMENT D’OLVAN,- Projecte executiu de les instal.lacions i llicència d’activitats d’una sala polivalent per aquest municipi. (450 m2). (Any 2011).

 • AJUNTAMENT MASIES DE RODA – Projecte executiu i llicència ambiental d’una sala polivalent per aquest municipi. (490 m2) (Any 2010).

 • AJUNTAMENT MASIES DE RODA – Projecte executiu per l’adequació de les instal.lacions al CTE i llicència ambiental d’una escola bressol per aquest municipi. (420 m2) (Any 2010).

 • IES LLUIS DE PEGUERA, - Projecte de legalització de les instal.lacions d’electricitat, calefacció, i gas, de la rehabilitació del centre, ubicat a la Plaça Espanya, núm. 2 de la població de Manresa. (4.000 m2) (Any 2012)