Principals obres industrials realitzades

 • HELMUT ROEGELE,S.A.- Projecte executiu de la instal·lació elèctrica, aigua, contra incendis, climatització, veu i dades, i llicencia d’activitats d’una nau indústria d’exposició de maquinaria (820 m2), a Montcada i Reixac. (anteriors a l’any 2002)

 • ARMOLTEC,S.A.- Projecte executiu de la instal·lació elèctrica, aigua, contra incendis, climatització, veu i dades, i llicencia d’activitats d’una  indústria de fabricació de juntes de suro (1.100 m2), a Montcada i Reixac. (anteriors a l’any 2002)

 • VON ROLL ISOLA AISMALIBAR,S.A.- Projecte executiu d’ampliació i remodelació de les instal·lació elèctrica, aigua, contra incendis, climatització, veu i dades, i llicencia d’activitats d’una indústria de fabricació de  parquet artificial (7.200 m2) a Montcada i Reixac. (anteriors a l’any 2002)

 • PIKOLIN,S.A.- Projecte de les instal·lacions i llicència d’activitats de les oficines centrals de Catalunya (850 m2), a Montcada i Reixac. (anteriors a l’any 2002)

 • POLIPLASTIC, S.A.- Projecte d’ampliació i remodelació de les instal·lacions i llicència d’activitats d’una indústria de fabricació de bosses de plàstic, (20.800 m2), a la població de Polinyà. (anteriors a l’any 2002)

 • GESTORIA COMERCIAL CATALANA,S.L.- Projecte de les instal·lacions, llicència d’activitats i projecte per obtenir el nº de gestor de residus industrials (450 m2), a Montcada i Reixac. (anteriors a l’any 2002)

 •  MANUFACTURAS DE ENVASES CROMOMETALICOS,S.A. – indústria de fabricació de planxes impreses (16.000 m2), situada a Sant Feliu de Buixalleu. (des de 2001 fins a l’actuaitat) 

-  Projecte executiu de les instal·lacions elèctriques, gas, aire comprimit, climatització, aigua sanitària, contra incendis, i llicencia ambiental.

 •  POTPLAST,S.A. – Projecte de les instal·lacions i llicència d’activitats d’una indústria de fabricació de peces de plàstic sector automòbil, (1.600 m2), a la població de Montcada i Reixac. (anteriors a l’any 2002 fins a l’actualitat)

 •  ENATCAR,S.A.- Projecte de les instal·lacions d’un aparcament per autocars amb taller mecànic i túnel de rentat i sortidor de gas-oil, (5.800 m2), a la zona franca de Barcelona. (anteriors a l’any 2002)

 •  SAT COPABA.-

-  Projecte executiu de l’obra civil, i instal·lacions d’una nau industrial destinada a centre d’inseminació artificial de conills, (370 m2), ubicat a la població de Graugés – Avià (any 2002)

-  Projecte executiu de l’obra civil, i instal·lacions de quatre naus industrial destinades a granges d’engreix de conills, (3.640 m2), ubicat al terme municipal de Montmajor. (any 2007)

 • ESTRUCTURES MUVI,S.A.- projecte executiu de les instal·lacions elèctriques, climatització registre industrial, interiorisme, llicència ambiental i d’activitats d’una nau destinada a magatzem de barilles de ferro per a l’armat de formigó (2.400 m2) a Navàs. (anteriors a l’any 2002)

 • CAELLAS SOLER, S.L.- Projecte executiu d’obra civil i instal·lacions per la remodelació d’una sala de desfer productes càrnics, (450 m2), a la població d’Avià. (anteriors a l’any 2002)

 • BERMAQ.- Projecte executiu de les instal·lacions elèctriques, climatització, aigua sanitària, alarmes, veu i dades, control d’accessos, de les seves oficines (800 m2), de la fabrica situada a Berga. (anteriors a l’any 2002)

 • PALAU I FILLS,S.L.- Projecte executiu de les instal·lacions elèctriques, climatització, fred industrial, obra civil, aigua sanitària, veu i dades, control d’accessos, sortidor de gas-oil, depuradora, interiorisme, etc.. d’un escorxador de conills, (3.500 m2), ubicat a la població d’Avià. (diferents actuacions des de l’any 1997 fins l’actualitat)

 • ENVASES DECORADOS, S.A.- Projecte llicència ambiental i instal·lacions  contra incendis, d’una indústria de fabricació d’envasos de llauna decorats, (8.400 m2), situada a Sant Feliu de Buixalleu. (anteriors a l’any 2002)

 • JOSE COMBALIA, S.A.- Projecte llicència ambiental i instal·lacions  contra incendis, d’una indústria de fabricació de taps corona, (4.300 m2), situada a Sant Feliu de Buixalleu. (anteriors a l’any 2002)

 • CONSISPER, S.L.- Projecte executiu de l’obra civil de construcció de 5 naus industrials adossades, fase I, (3.000 m2), ubicades al polígon industrial de Berga. (anteriors a l’any 2002)

 • AVIAPUNT, S.A.- Projecte executiu d’obra civil i instal·lacions elèctriques, aigua sanitària, vapor, aire comprimit, dipòsit de gas-oil, calefacció, climatització, veu i dades control d’accessos, i disseny d’interiorisme, d’una nau industrial de fabricació de gèneres de punt , (2.400 m2), ubicada a la població de Berga. (anteriors a l’any 2002)

 •  PAGES HERMANOS, S.L. – Projecte executiu i de legalització de les instal·lacions i llicencia ambiental d’una indústria de filats elàstics, a la població de Castellbell i el Vilar. (Any 2002).

 • CONSISPER, S.L.- Projecte executiu de l’obra civil de construcció de 5 naus industrials adossades (fase II), ubicades al polígon industrial de Berga. (Any 2002).

 • METALPACK, S.A. - Projecte llicència ambiental i instal·lacions  contra incendis, d’una indústria de fabricació d’envasos de llauna decorats, (8.400 m2), situada a Sant Feliu de Buixalleu. (Any 2004).

 • CÀRNIQUES VALLDAN, S.A. – l pol. Ind. La Valldan de Berga. (Any 2004).

-  Projecte d’ampliació d’obra civil d’una sala d’especejament de 1.200 m2.

-  Projecte executiu i de legalització de les instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió, veu i dades, calefacció i climatització, aigua sanitària, llicencia ambiental, de la totalitat de la indústria d’elaborats carnis, (3.600 m2) . (Any 2004).

 • GLOMEC, S.L. – Projecte executiu i de legalització d’obra civil i instal·lacions d’una nau industrial de 2.300 m2, de mecanitzats metàl·lics de precisió, al Pol. In. La Valldan de Berga. (Any 2005).

 • DECAPULP,S.L. – Projecte d’execució i de la legalització de les instal.lacions elèctriques de una nau industrial dedicada a la fabricació de motlle de pasta de paper, ubicada a l’Ametlla de Casserres. (Any 2006).

 • MADERAS CUNILL,S.A.- Projecte per la confecció del projecte de reforma i ampliació elèctrica d’una indústria dedicada a la mecanització de la fusta, ubicada al terme municipal de Olvan. (Any 2006).

 • ESTRUCTURES MUVI,S.A.- Projecte d’execució i de legalització de obra civil i de legalització de les instal.lacions elèctriques, calefacció, gas, veu i dades, telecomunicacions i contra incendis d’unes naus industrials de 9.500 m2, ubicades a la població de Navàs. (Any 2006).

 • CONSTRUCCIONS J. GRAU, S.A. - Projecte d’execució per la construcció d’un edifici industrial adossat (1.700 m2), de la població de Berga. (Any 2008)

 • SAULEDA, S.A. 

– Projecte de construcció d’obra civil, executiu i de legalització de les instal·lacions d’electricitat, calefacció, telecomunicacions, emmagatzematge de productes químics, gas protecció contra incendis, d’una industria dedicada a la fabricació de tendals, ubicada al Polígon Industrial de La Valldan a la població de Berga. (Any 2009)

 

– Projecte d’ampliació nau amb un moll de càrrega per residus, sala emmagatzematge de productes químics, ampliació de les oficines, d’una industria dedicada a la fabricació de tendals, ubicada al Polígon Industrial de La Valldan a la població de Berga. (Any 2011)

 • NILIT, S.A. – Projecte de reforma i ampliació de les instal·lacions elèctriques en mitja i baixa tensió, d’una industria tèxtil, ubicada a la població de Puig-reig (10.600 m2). (Any 2009).

 • ERCROS, S.A. – Regularització i adequació de les instal.lacions de mitja tensió i baixa tensió existents de la seva indústria ubicada a la població de Cardona. (diferents actuacions des de l’any 2007 fins l’actualitat)

 • EMBALAJES SORSA – Projecte executiu i de legalització de remodelació de la instal·lació elèctrica d’una indústria dedicada a la fabricació de “Flejes” de PVC, ubicada a la colònia Guixaró al TTMM de Casserres. (Diferents actuacions des de l’any 2005 fins l’actualitat)

 • ANTONIO MATACHANA, S.A., - Projecte executiu de l’instal.lació elèctrica, d’un edifici industrial dedicat a muntatge de màquines de tractament de l’autoclau, per us sanitari, al carrer Copèrnic, núm. 8, del polígon industrial Camí Ral, de la població de Castelldefels. (3.000m2) (650 kW). (Any 2011)

 

 • FIBRAS HILADAS ESTEVA - Projecte executiu i de legalització de remodelació de la instal·lació elèctrica d’una indústria tèxtil, ubicada a la població d’Avia (Barcelona). (Diferents actuacions des de l’any 2011 fins l’actualitat)