Principals obres de restauració d’edificis històrics

 • MERCAT DE SANTA CATERINA.- Primera fase del projecte executiu de les instal·lacions de la remodelació del mercat amb tres plantes  soterrades d’aparcament i mercat municipal, (30.800 m2), per l’estudi d’arquitectura ENRIC MIRALLES, a la ciutat de Barcelona. (anteriors a l’any 2002)

 • DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Projecte d’execució de les instal·lacions de l’antiga hostatgeria i residència del monestir (7.400 m²) i les instal·lacions tècniques de l’església i l’entorn del monestir (1.230 m²), redacció del projecte instal·lacions contra incendis i d’activitats de l’antiga hostatgeria del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, de la població de Guardiola del Berguedà. (Any 2008)

 • FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPANIC - CASA AMATLLER – Projecte executiu de les instal.lacions i llicència d’activitats, de restauració d’una casa museu, ubicada al ps. De Gràcia, núm. 41 de la ciutat de Barcelona. (Any 2011)

 • FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPANIC - CASA AMATLLER – Direcció d’obra i projectes de legalització de les instal.lacions i llicència ambiental, de restauració d’una casa museu, ubicada al ps. De Gràcia, núm. 41 de la ciutat de Barcelona. (Obra en curs)

 • BISBAT DE SOLSONA, Fundació via autònoma privada Nostra Senyora de Lurdes, Projecte de rehabilitació, projecte contra incendis i projecte ambiental, direcció d’obra i projectes de legalització d’un hostal i d’un refugi de muntanya a l’antiga hostatgeria annexa al Santuari de la Nostra senyora de Lurdes a la població de La nou de Berguedà.(Obra en curs)

 • CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA – Projecte de canvi equips de clima per més eficients.

 • DIPUTACIÓ DE BARCELONA, Projecte executiu de les instal.lacions de les plantes segona i tercera i el nucli de comunicacions de llevant (4 fase), del Castell de Castelldefels, per el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. (Any 2013).

 • AJUNTAMENT BAGÀ, projecte executiu per la reforma de les instal.lacions del carrer Raval. (2011).

 • AJUNTAMENT DE BERGA – Projecte executiu de rehabilitació d’un edifici del nucli antic, per convertir-lo amb el museu de la Patum, i un edifici municipal per diferents usos, zona d’exposicions itinerants, espai per les comparses de la Patum, sales d’actes i audicions, aules i oficines, a la població de Berga, (2.300 m2). (Any 2013).

 • DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Estudi de diferents opcions per calefactar l’Església del Sant Crist d’Igualada (Any 2013)

 • GENERALITAT DE CATALUNYA –  Projecte executiu per la construcció d’una ET i segregació de les instal·lacions pertanyents al Departament de Cultura del subministrament del Parador de Cardona, situat al recinte intermedi i inferior del CASTELL DE CARDONA, al terme municipal de CARDONA 08261 per L’AGENCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL. (2012).