Principals obres de plataformes logístiques realitzades

  •  INBISA PATRIMONIO, S.L. – Projecte d’execució i legalització de les instal·lacions d’un edifici industrial 30.400 m2, plataforma logística, ubicat a la població del Pla de Santa Maria (Tarragona). (Any 2008)

  • INBISA, S.L. - Projecte d’execució i legalització de les instal·lacions d’un edifici industrial 26.600 m2, plataforma logística, ubicat a la població del Pla de Santa Maria (Tarragona). (Any 2009)

  • LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE – Projecte bàsic i executiu, direcció d’obra, llicència ambiental i legalització, d’una magatzem de vacunes climatitzat, ubicat a la població de Sant Sadurní d’Anoia, (Barcelona).