Principals obres d’infraestructures realitzades

 • AJUNTAMENT D’AVIÀ.- Projecte d’ampliació de l’abast d’aigua al municipi d’Avià. (anteriors a l’any 2002)

 • SULZER ESPAÑA – Projecte d’automatització de les centrals hidroelèctriques de Balaguer, Térmens i Lleida 2. (anteriors al 2002)

 • ABENGOA-ABENSUR.- Projecte de construcció i legalització instal·lació elèctrica d’una depuradora ubicada a El Vellon, de la localitat de El Molar i Pedrezuela. (anteriors a l’any 2002)

 • GENERALITAT DE CATALUNYA – Direcció General d’Energia i Mines.- auditoria Tèncico-Econòmica de les instal.lacions de distribució d’energia en B.T. de les poblacions de Collmorter, Puigmaçana, al municipi de Castell de Mur a la comarca del Pallars Jussà, i a les poblacions de Basturs, Covet, Gramenet, Montesquiu, Conques, Mas de St. Martí, al municipi d’Isona i Conca Dellà a la comarca del Pallars Jussà. (anteriors a l’any 2002)

 • FECSA.- Recorregut i grafiat de la xarxa actual de totes les línies de baixa tensió aèries i soterrades, urbana i rural de les comarques del Berguedà, Bages i Anoia, treball de camp i aixecament de plànols. (anteriors a l’any 2002)

 • AJUNTAMENT DE VILADA.- Ampliació de l’abastament d’aigua actual d’aquest municipi amb la construcció d’un nou pou i l’estesa de la canonada fins als dipòsits existents. (anteriors a l’any 2002)

 • CANAL INDUSTRIAL DE MANLLEU – Diputació de Barcelona – Projecte de reforma i reactivació del canal industrial de Manlleu de 2 Km. de longitud, amb l’automatització de 3 turbines, i control centralitzat de la regulació del canal. Estudi d’un quadre sinòptic per l’explicació des del museu municipal del funcionament i regulació del canal industrial d’una forma docent. (Any 2003).

 • AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA – Projectes instal·lació elèctrica de baixa tensió d’un bombeig d’aigües residuals del dipòsit a la depuradora, de les poblacions de Cal Marsal, Cal Mata i Cal Pons dins TTMM de Puig-reig. (Any 2003).

 • UTE L9. – Auditoria de les instal·lacions de 4 estacions soterrades de la futura línia 9 del metro de Barcelona. (Any 2007).

 • EIX BERGUEDÀ, U.T.E., – Projectes executius i de legalització de la instal·lació elèctrica del Túnel ubicat a la Carretera C-16 de l’Eix del LLOBREGAT a l’alçada de la població de Puig-reig, centre de transformació Alta Tensió, instal.lació interior i exterior en Baixa Tensió i Grup electrogen. (Any 2007).

 • CONCESSIÓ I EXPLOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A. – Confecció de la documentació “AS-BUILT” de les obres de la carretera C-16, entre els PK 56 i 76. (Any 2008)

 • TRACJUSA, S.L. – VAG, S.A. – Projectes de legalització de Mitja i Baixa tensió de les instal·lacions d’unes plantes de tractaments de purins, ubicades a la població de Juneda (Lleida) – (3.600 kW). (Any 2008)

 • UTE VIC-RIPOLL, assessorament tècnic a la propietat en la direcció de l’obra dels túnels del desdoblament de la C-17 en el tram VIC-RIPOLL. (Any 2011)

 • AJUNTAMENT DE SALDES,- Projecte executiu de la portada d’aigua als nuclis disseminats de Feners, casa de Fumanya i zona de Maçaners, construcció d’un nou dipòsit nodriu.

 • AJUNTAMENT DE LA NOU – Projecte per la legalització de l’aprofitament d’aigües soterrànies de dos pous i dues fonts per l’abastament d’aigua potable del municipi de La Nou. (2012).

 • INCASOL.- Projecte de la instal·lació de l’enllumenat públic del polígon Industrial de la Població de Cal Vidal (Puig-reig). (anteriors a l’any 2000)

 • AJUNTAMENT DE LA VILA DE BAGÀ

-  Projecte per l’enllumenat públic dels carrers – Av. Districte Forestal – C/ de la Vinya – C/ Historiador Pere Tomic. (Any 2006).

   -  Projecte per l’enllumenat públic dels carrers Rotonda accés a la vila pel Passeig de Gibellas – Prolongació Av.  Salarich a l’alçada de l’IES Alt Berguedà. (Any 2006).

 • COPCISA, Projectes executius i direcció d’obra de la instal·lació elèctrica dels túnels ubicats a la Carretera C-25 de l’Eix TRANSVERSAL entre Espinelves i Santa Coloma de Farners, centre de transformació mitja Tensió, instal.lació interior i exterior en Baixa Tensió i Grups electrògens.(Any 2013)

 • AJUNTAMENT DE BAGÀ, pla de protecció civil de Bagà, manual d’actuació per a nevades al municipi i el pla per la seva implantació. (Any 2010). 

 • COPCISA, -  Direcció d’obra de la instal·lació elèctrica dels túnels ubicats a la Carretera C-25 de l’Eix TRANSVERSAL túnels de Font freda, centre de transformació mitja Tensió, instal.lació interior i exterior en Baixa Tensió i Grups electrògens.