Acústica

• Estudis acústics per l’insonorització de locals.
• Aïllament acústic
• Control de soroll d'instal.lacions