Manteniment i auditories

• Estudis previs i auditories de l’estat de les instal•lacions
• Plans de manteniment preventiu de les instal·lacions
• Termografies
• Gestió del manteniment.