Direccions d'obra

• Direccions i assistència tècnica a les instal.lacions.
• Control de qualitat de les instal.lacions.