Sanitat

• Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSCIPAC)
• Confecció de plans per l'autocontrol als establiments alimentaris basat en el sistema de APPCC