Eficiencia energètica

• Estudis d’estalvi energètic
• Optimització d’alternatives energètiques.
• Gestions energètiques amb les companyies subministradores
• Estudi de la qualificació i certificació de eficiència energètica dels edificis, d’acord amb els programes oficials, tant per edificis nous com existents.